Idag väntas Håkan Juholt avgå som ledare för Socialdemokraterna…
… och det är en demokratisk tragedi!

Jag är personligen inte imponerad av Juholt, hans klavertramp eller hans politik. Han var dessutom själv tveksam till att axla manteln.
I en demokrati är det folket som bestämmer vem som ska företräda dem, dock icke i Landet Sverige där olika media äger rätten att bestämma vad du ska tycka.

Det är ett ytterst sinistert scenario som spelas upp om man vågar kika lite bakom fond-draperiet bakom den politiker som för tillfället står i rampljuset. Där i skumrasket sitter de stora Medieföretagen och trycker och viskar. Vem granskar media i Sverige? Vem reglerar Medias rätt att annektera ditt mentala utrymme? Media är den osynliga maktfaktorn som alltid förleder uppmärksamheten åt ett annat håll, bort från sig själv.

Juholt-fallet är ett typiskt exempel på hur stora Medieföretag kan styra politiken så att man får en politik som gynnar sig själv ekonomiskt. Genom att totalt pulvrisera opinionen, folkets försvarsmekanism gentemot den Moderata makten, kan de stora företagen manipulera oss att välja Alliansen till regeringsparti för ännu en mandatperiod.

Jag vill uppmana alla Svenskar, nej jag vill BESVÄRJA alla Svenskar, till att skyndsamt utveckla en djup skepsis gentemot Medieföretagen och deras dolda agenda. Man tror gärna att Media är en neutral funktion, vars uppgift det är att reflektera och rapportera aktuella skeenden i politik, samhälle och omvärld. Vi ser i allt större utsträckning hur Media, de facto, driver politiken i Sverige, bestämmer vem som har vilken post och vem som får det mediala utrymmet att göra reklam för sin ideologi.

Tveka inte om att de stora Medieföretagen gynnas av en Moderat politik. Därför ligger det i Medias intresse att Alliansen sitter säkert på sin tron. Tveka inte om att Alliansen kommer att sitta kvar även nästa mandatperiod i Mediekratin Sverige.

Prinsesspartiet – tänk, reflektera, agera