Mot ljuset!

Fler och fler stater lämnar medeltidens mörker bakom sig och träder ut i en ljus, fri och mänsklig framtid.

Idag gör Prinsesspartiet tummen upp för Danmark, det senaste i en rad länder som ger samma grundläggande rättigheter, makar emellan, till en värdig och vacker samvaro oavsett om man är hetero- eller homosexuell. Det finns optimistiska krafter som inte vacklar inför den ondska som vissa vidskepliga kosmologier alltjämt förespråkar.

Det är beklämmande att se hur hur dessa antika världsbilder och ideologier, ofta i en död frälsares namn eller med stöd från en bok av tvivelaktiga källor, rättfärdigar förtryck och förföljelser mot Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner eller bara människor som inte ”passar in”. Dessa grupper är inte Guds barn (för Gud skapar inte homosexuella) utan måste ju då rimligtvis vara skapade av Guds ständige motståndare – djävulen.

Dessa människor låter sin ”Tro” gå före riktiga människor av kött och blod. Man låter trycksvärtan och pappret i en Bibel eller en Koran eller en Torah/Tanak väga tyngre än ett människohjärta och man leker med människors liv i den desperata jakten att få andra att passa in i den egna världsbilden.

Samtidigt som det mänskliga samfundet firar att ljuset träder fram i Danmark, tar barn och unga vuxna sina liv världen över till följd av den mobbning och utfrysning som sanktioneras i religionens namn. När man säger till sina barn att Gud inte skapar homosexuella, att HBT-personer är vidriga ”cancersvulster” eller demoniska och ska brinna i helvetet, då har man ett direkt ansvar för den mänskliga tragedi som uppstår.

Homosexualitet dödar inte, men fördomar, dumhet och rent och skärt hat (dåligt maskerat som människokärlek) skördar dagligen liv. Man KAN inte säga sig förespråka kärlek till medmänniskan och samtidigt förmera den retorik som aktivt utövar dödsstraff och förföljelser på HBT-personer på skilda håll i världen.

Jag hoppas, och tror, att det mänskliga samfundet en dag ska överge de böcker och läror som sår split emellan människor, som bygger vattentäta skott mellan familjemedlemmar, som uppmanar direkt eller indirekt till våld eller intolerans. Tills den dagen är kommen lägger jag det fulla ansvaret för HBT-personers vanmakt, och utsatthet framför fötterna på dem som i Kärlekens namn säger att ”Gud skapar inte homosexuella.

Amen

Frej von Fräähsen

Kommentera

© 2018

Tema av Anders NorenUpp ↑

error: Content is protected !!