Eller…?

Dagens Nyheter och Expressen rapporterar idag att Kristdemokraternas väljarkrets sjunkit med två hela procentenheter till 2,4 procent av befolkningen. Därmed är man signifikant under fyraprocentspärren. Det är alltså färre Svenskar som tycker att politiken ska drivas av en vidskeplig agenda som baseras på bronstida ideologier. Hurra(!) kan man tycka om detta.

Samtidigt som St Göran dalar är dock Draken på stark frammarsch. Sverigedemokraterna avancerar och växer sig starkare. Vågar man gissa att några som tidigare gått bakom korsets banér nu anslutit sig till ”the dark side of the force”?

Jag vill på intet sätt såra någon personligen, även om jag stött på meningsmotståndare från både KD och SD som sannerligen inte haft några sådana skrupler, men det är faktiskt dags att lämna uråldriga dödskulter och nygamla våldsideologier. Det är faktiskt dags att träda ut i det ljus som förnuft och förbrödring och försystring, förhening(?) och förening innebär.

Ah.. men?

Frej von Fräähsen