Detta tycker i alla fall Malin Appelgren (KD) i en debattartikel i dagens Aftonbladet.

Skribenten öppnar barnens skolbok i Samhällskunskap och blir provocerad när den säger sådana hutlösa saker som att privatvården sparar pengar  åt samhället  ”[genom att] det då kan bli billigare än när den offentliga sektorn driver den” eftersom de vill ”utföra sina uppdrag så billigt som möjligt eftersom de drivs för att skapa vinster”, vilket medför att de driver verksamheten med ”så få anställda som möjligt”.

Jag kanske är mer cynisk än KD eftersom jag aktivt misstror kapitalismen som idé. Malin & Entourage verkar tro att dessa privata aktörer kommer göra sitt yttersta för att säkerställa en god kvalitet som vilar på omsorgen om medmänniskan. Tillåt mig ge uttryck för en mild skepsis: BAH!

Kalla mig gärna kommunist men jag tycker att kapitalismen är implicit av ondo, inte för att människorna som driver alla företag är onda eller giriga eller själviska men eftersom denna idé om ständig tillväxt – mer avkastning/ mindre utgifter självklart inte är hållbar. Någon, någonstans (helst någon annan än man själv) kommer bli lidande i ekvationen. Det är inte Rocket Science…

Kalla mig gärna korkad, men jag förstår inte Malins & meningsfränders åsikt att ”kvaliteten kan förbättras och säkras” genom privatiseringar. Jag förstår inte heller att ”valmöjligheter” kan upphöjas till den Heliga Graal som det blivit fråga om. Valmöjligheter för vem? De rika? Vem ska betala kalaset? Var tags pengarna till företagens vinster/löner etc? Jag förstår inte hur det kan gynna medborgarna mer med valmöjligheter av dyrare (och bättre) alternativ, än det skulle gynna dem att satsa på en bra offentlig vård? Kanske Malin Appelgren kan ta sig tiden att förklara för en lite smådum gammal dansare som jag?

Vidare säger då Malin (den röda markeringen är min) :

Mitt och Kristdemokraternas ställningstagande för att privata, vinstdrivande alternativ inte bara ska tillåtas, utan även uppmuntras inom vården, skolan och omsorgen, grundas på att vi vill få mer – inte mindre – för varje skattekrona. Vi vill också ge eleverna, patienterna och de omvårdades – liksom lärarna, sjuksyrrorna och vårdbiträdena – ett större inflytande över sin egen situation. Vi vill se en välfärd där olika alternativ konkurrerar med kvalitet och där både du och jag har det slutliga inflytandet över vilka vi vill välja (och välja bort).

Den grova nidbild av privata företag och förnekandet av valfrihet som en viktig drivkraft bakom upphandlingar och privatiseringar ger knappast våra skolbarn ett rimligt och nyanserat förhållningssätt till frågan.

Det är just detta ”få mer – inte mindre” som jag har svårt att förstå. Snälla Malin kan du inte ta dig tid, under en kaffepaus , att svara på hur detta skulle gå till i ett ekonomiskt maskineri som bygger på vinster?
Frej von Fräähsen

följ mig på twitter
följ Prinsesspartiet på fejjan