Prinsesspartiet har under några veckors tid ägnat sig åt att skicka meddelanden till våra makthavare. Allt i syfte att tipsa och vägleda dem i deras svåra uppgift. Allt, givetvis, i en anda av omtanke och hjälpsamhet.. Efter meddelandet till Stefan Attefall har jag nu fått ett kort men vänligt svar:

Bäste Frej!

Tack för ditt e-mail till civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Jag skriver kort för att bekräfta att ditt förslag angående bostadsbyggande har kommit statsrådet och hans politiska stab till handa.

Tack för att du tog dig tid att skriva!
Stockholm i februari 2013

Med vänlig hälsning

Cecilia Boij
Brevsvarare för civil- och bostadsministern
Socialdepartementet

Det gläder mig i alla fall att man tar mina förslag på allvar då jag tror att de kan lösa bostadsbristen utan att det kostar skjortan. Oavsett hur det går, kom inte och säg att jag inte försökte ta mitt medborgerliga ansvar!
Resolut!

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg