Vladimir Putin, Patriarch Kiril
Mannen med partyskägget är högsta hönset i Rysk-ortodoxa kyrkan och han tycker att feministiska organisationer är farliga:

”Jag uppfattar detta fenomen, som kallas för feminism, som mycket farligt eftersom feministiska organisationer förkunnar en pseudo-frihet för kvinnor som i första hand ska utövas utanför äktenskapet och utanför familjen”

Män och kvinnor är av naturen fundamentalt olika och för evigt är fastlåsta i en Gudagiven och oomkullrunkelig matris av könsroller:

”Männen riktar sin blick utåt, han ska arbeta, tjäna pengar. Detta medan kvinnor alltid är fokuserade mot sina barn, sitt hem. Om denna för en kvinna mycket viktiga roll förstörs, då förstörs som en konsekvens av detta allt annat – familjen, och om du så vill, hemlandet.”

Det är viktigt att kvinnor nöjer sig med en tillvaro som barnpassare och passopper så att männen kan förverkliga sig själva och tjäna pengar. Det är nog viktigt för Patriarken, och andra små rädda män, att kvinnor inte har en egen inkomst så de fortsätter vara ohjälpligt fastkedjade vid sina män. Det är sunt. Det är gott. Det är Ryska ortodoxa kyrkan anno 2013.

Amen

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg