Jämställdhestminister Maria Arnholm tackar för PYSSELBOKEN Prinsesspartiet skickade till henne tidigare i år samt önskar lycka till på de virtuella barrikaderna.
Bra där Statsrådet, och tack för uppmuntran!