Jag brukar, som ni vet, skriva till våra makthavare ibland för att vägleda dem i deras arbete. Tidigare i vår skickade jag ett brev till Alliansens ministrar angående pensionssystemet (som ju inte är så vidare bra). Nu har jag fått svar från Christopher Hamrén å socialförsäkringsministerns vägnar (här följer ett utdrag, svaret kan läsas i sin helhet här):

Inkomstpensionen bygger på livsinkomstprincipen vilket innebär att all inkomst som är pensionsgrundande bidrar till att öka den framtida pensionen. Det innebär att de pensionsförmåner som betalas ut motsvarar de avgifter som betalas in till systemet av eller för den enskilde. Tilläggspensionen bygger på de pensionspoäng som man har tjänat in och ett genomsnitt av ens bästa poängår. Inkomst- och tilläggspensionen följer normalt inkomstutvecklingen i samhället efter avdrag med normen 1,6 procent. Vid årsskiftet höjdes inkomst- och tilläggspensionen med 4,1 procent. Personer som är födda 1938 eller senare får dessutom premiepension, som baseras på ens pensionsrätter i premiepensionssystemet.

För den som har haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet finns garantipensionen som ett grundskydd. Full garantipension är 7 899 kronor per månad för den som är ogift och 7 046 kronor per månad för den som är gift. För att få full garantipension ska man ha bott minst 40 år i Sverige. Garantipensionen minskas med ens inkomstpension, tilläggspension och änkepension, samt viss utländsk pension. För de som är födda 1937 och tidigare gäller särskilda regler för garantipension.

Avslutningsvis skriver Christopher Hamrén:

För att summera mitt svar: det nuvarande pensionssystemet är såväl finansiellt som politiskt stabilt i ett långsiktigt perspektiv. Det är politiskt stabilt eftersom de fyra Allianspartierna och Socialdemokraterna står bakom det, varmed det vilar på en omfattande parlamentarisk grund; och det är finansiellt stabilt, eftersom de pensionsförmåner som betalas ut motsvarar de avgifter som betalas in till systemet av eller för den enskilde.

Någon som förstod mer än att garantipensionen är 7899 pix före skatt för den som haft liten eller ingen inkomst? Jag föreslår istället att alla medborgare, precis som i fallet med barnbidraget, får en solidariskt lika pension. Inget prut, inga krusiduller. VD:n för Nordea, eller föredetta Riksdagsledamöter behöver antagligen inte plocka ut någon jättepension, 20 000/ månad borde väl räcka? Låt det vara samma pension över hela brädet så kan de som slavat för Liten inkomst (städare, undersköterskor, serveringspersonal etc) samt de som slavat för ingen inkomst (kulturarbetare tex) få en dräglig ålderdom.
Hur svårt kan det va´?!

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg