Du kanske har sett bilder av ceremonimästare som slår sin ceremonistav i golvet för att påkalla uppmärksamhet? Det är inte ovanligt att officiella ceremonier har en person som tilldelats den särskilda uppgiften att ansvara för att ceremoniprotokollet följs på smidigaste sätt. Den personen kan kallas ceremonimästare och har ofta något tecken som särskiljer henne från övriga gäster. Ett vanligt attribut är ceremonistaven (eller häroldsstav eller pedellstav). I Ceremonikonsultens logga syns två korslagda ceremonistavar bakom Freï von Fräähsen zu Lorenzburgs släktvapen.

En härold var ursprungligen en funktionär vid tornerspel, ansvarig för att registrera och övervaka deltagarnas vapensköldar. Härolden bar sin furstes vapen på sin häroldskåpa och ansvarade för den heraldiska undervisningen (förståelse och igenkänning av vapensköldar) vid hans hov. När tornerspel blev allt ovanligare fick härolden en mer ceremoniell roll som utropare av kungörelser och budbärare. Bärare av en häroldsstav var fredade även i krigstider då de var viktiga budbärare, häroldsstaven är alltså också en symbol för fred och fredsförhandlingar.

Idag har kanske inte Härolden, i hennes ursprungliga version av utropare och igenkännare av riddares vapensköldar, någon större funktion utanför riddarordnar och sällskapsordnar. Däremot har många större institutioner särskilt utsedda ceremonimästare med uppgift att planera och genomföra ceremonier. Kungliga Hovstaterna och universiteten är institutioner där ceremonier är regelbundna inslag i verksamheten och dessa kräver mycket organisering. Ceremonimästaren överser arbetet före, under och efter ceremonierna. Idag kan ordet ”Toastmaster” användas istället för Ceremonimästare.

Ceremonistaven kan utformas på olika sätt men vanligast är en tygklädd stav som krönts med organisationens emblem i silver. Ceremonistaven  skiljer ut ceremonimästaren från övriga gäster (det är praktiskt att veta vem man ska gå till ifall problem uppstår); den har också den praktiska funktionen att kunna påkalla uppmärksamhet då den knackas i golvet. Ifall det högtidliga tillfället innebär någon form av marsch eller procession så kan ceremonimästaren gå längst fram med sin stav. I universitets-sammanhang bärs en, ofta fint dekorerad, ”pedellstav” som ceremonistav men den ska också kunna användas för att ”skydda” rektorn eller annan dignitär under en procession.

Ska du anordna en mycket högtidlig ceremoni så är det bra att tillsätta en ceremonimästare (eller toastmaster) för att undvika kaos. En vacker ceremonistav, som knackas i golvet innan välkomnandet till bords eller för att annonsera tal eller programpunkter, kommer att förhöja graden av högtidlighet!

stab_eines_oberzeremonienmeisters_des_wiener_hofes_19._jahrhundert_original_0

Ceremonistav använd vid det Habsburgska hovet i Wien.