Det är alltid en god idé att skriva ner en ceremonis ”manus” i form av ett ceremoniskript som listar ceremonins aktiviteter. Det är särskilt viktigt när det handlar om nya ceremonier som inte är en del av familjens, företagets eller kommunens traditioner ännu. Ta med ceremoniskripten i tillställningens programblad så kan deltagarna följa med i skeendena och vet om de ska ställa sig upp eller sjunga med i delar av ceremonin. Tal och liknande behöver inte vara med i ceremoniskripten eftersom de antagligen ändras med kort varsel, det räcker att punkten är med i det tryckta programmet, tex: ”Rektors anförande” eller ”Tal av barnets föräldrar”.

Med tiden kommer kanske familjen eller företaget ha en uppsättning olika ceremonier för olika tillfällen. Dessa har blivit en del av ”traditionen” och kan då samlas i en tryckt ”ceremoniprofil” som innefattar alla formella ceremonier och högtider i samma häfte. Man ska inte underskatta vikten av tradition och ceremoni när det gäller att skapa gemenskap. En gemensam och väl utarbetad ceremoniprofil hjälper till att skapa en härlig känsla av ”Vi”.