I ceremonin lämnar vi vardagen för en stund; vi samlas, vi stannar upp, vi uppmärksammar eller firar någonting.  Ceremonin hjälper oss att skapa mening kring de stora händelserna eller förändringarna i våra liv. Det kan handla om privata ceremonier kring dop, bröllop och begravning men också företagshändelser eller kommunala högtider som invigningar, pensionsavgångar och jubileum. Stora offentliga ceremonier kan innebära invigningar, minnesdagar eller att högtidlighålla ett fint besök av en dignitär (såkallad Parousia*). Även akademiska högtider eller stipendieutdelningar kan uppmärksammas med en ceremoni för att ge jubilaren en minnesvärd upplevelse.

Grundskola och gymnasium är några av de viktigaste plattformarna för utvecklingen av barn och unga. Där är ceremonier som skapar gemenskap viktiga. Jag tror att skolorna har ett stort arbete att göra för att utveckla inkluderande högtidliga former kring skolavslutningar, jubileum, stipendieutdelningar och liknande. Det är någonting som jag brinner för.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Parousia (/pəˈrziə/; grekisia: παρουσία) ett klassiskt grekiskt ord som betyder närvaro, ankomst, statsbesök eller officiell visit av en högt uppsatt person.