Rosa logga vit text

Grundskola och gymnasium är några av de viktigaste plattformarna för utvecklingen av barn och unga. Där är ceremonier som skapar gemenskap viktiga. Jag tror att skolorna har ett stort arbete att göra för att utveckla inkluderande högtidliga former kring skolavslutningar, jubileum, stipendieutdelningar och liknande. Jag erbjuder workshops för elevråd och elevkår, tillsammans med skolans personal, för att inventera vilka traditioner och symboler som skolan redan har samt hur man kan utveckla nya. Varför inte utse en betrodd ceremonimästare ur elevrådet? Varför inte ta fram ett ceremoniprotokoll tillsammans, kanske med dikter, färgprofil, symboler och liknande? Kanske några särskilt slöjd-intresserade elever kan designa och tillverka skolans ceremonistav?

Två dagars Workshop för Grundskola eller Gymnasium innebär:

  •  Inventering av skolans traditioner, ceremonier, symboler och historia
  • Brainstorming kring vad traditioner och ceremonier ska betyda för den egna skolan. Vad finns redan, och vad behövs? Kanske en ceremoni för att välkomna nya elever? Kanske en ceremoni för att högtidlighålla jubileum eller uppmärksamma pensionsavgångar?
  • Brainstorming kring konkreta beståndsdelar till skolans tradition- och ceremoniprofil. Färgprofil, symboler, skolsång, särskilda dikter, parafernalia och liknande.
  • Elever och anställda får verktyg för att ta fram ett ceremoniprotokoll för verksamheten.