Etikett: demokrati

Tuve Skånberg och tystnaden

För några dagar sedan publicerade tidningen Dagen en artikel skriven av tre riksdagsledamöter (KD) och två medicinskt skolade personer. Artikeln uttryckte kritik gentemot vår nuvarande policy att INTE tvångssterilisera transsexuella. Prinsesspartiet skrev ett inägg för att belysa det orimliga i att riksdagsledamöterna (Et epigoner) ägnar sig åt sådant oreflekterat beteende.

Min vana trogen spanade jag in de här personernas övriga nät-närvaro för att göra mig en bild av deras politik, temperament och eventuella talanger. Jag sprang in i Tuve Skånbergs blogg och postade där en kritisk kommentar med hänvisning till Prinsesspartiet. Jag var kanske naiv som trodde att en folkvald person i ett demokratiskt land skulle publicera offentlig kritik och inte bara medhållarna. Tuve Skånberg: Jag är besviken över din feghet och ohederlighet. Jag välkomnar (nej, inte välkomnar – jag kräver), som representant för det folk som gav dig jobbet i riksdagen, en skyndsam förklaring till bakgrunden till artikeln samt varför du inte bemöter kritik. Jag är förfärad över att vi har företrädare i landets främsta beslutsfattande organ som vill tvångssterilisera befolkningen!

Tuve Skånberg hör bön?

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg

Brev till Fredrik Reinfeldt

Dag två av influensan innebär ytterligare  en ursäkt att äta glass istället för mat och att bara ligga på sofflocket och inte göra ett levandes jota. Men, jag är ju jag och det innebär att jag trots skörheten och frusenheten inte kan låta bli att hålla fingrarna borta från Sveriges styre ens från sängkanten. Jag vet att makthavarna behöver mina små råd och tips och jag offrar mig så gärna för folkets väl och ve.

Idag tar jag mig an Sveriges Statsminister Fredrik Reinfeldt. Han gör verkligen så gott han kan och han tolkar nog sitt uppdrag utifrån de bästa intentioner varpå han, i sin iver att tjäna, helt glömmer bort sig själv. Statsministern börjar se lite moloken och hängig ut och jag kan inte bara stå bredvid och passivt se på när en människa sjunker  allt djupare ner i en monokrom grådassighet.

Operation uppryckning innebär en diskret vägledning bort från maktens svarta och vita till Livets skimrande regnbågsskala: (eventuella stavfel bjussar jag så gärna på)

Statsministern

Jag hoppas så att Statsministern vill ta emot min lilla gåva. Den är en prydnad för varje kavajslag. Vem vet, snart kanske jag får en beställning från Kungen eller Påven?
Stay Fab!

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg

Ofog ilsknar till över Stolta Militärer

Japp, det handlar om Pride-festivalen: Älskad, hatad, utskälld och missförstådd.

Det anti-militaristiska nätverket Ofog skrev 24/7 en apologi för sina handlingar vid förra årets Pride, då man bland annat höll upp pratbubblor med kränkande text framför de militärer som deltog i paraden. Ofog menar att det ofta är militärmakten som är det största hotet mot HBTQ-befolkningen i mindre upplysta länder, då det är militären som trakasserar minoriteterna på uppdrag av regimen. Nätverket Ofog vill därför att försvarsmakten ska bannlysas från att delta i Pride-festligheterna som ju firar individuell frihet och rätten att uttrycka sin unika identitet. Man kan läsa artikeln i Aftonbladet här.

Idag skriver försvarsutskottets vice ordförande Cecilia Widegren (M) i sin replik i samma tidning:

”Som Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare vill jag ge mitt fulla stöd till den personal i Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Kustbevakningen och andra totalförsvarsmyndigheter som väljer att delta i Pride. För mig är det en självklarhet att myndigheternas personal ska få uttrycka sina åsikter för öppenhet, acceptans och lika behandling på sina arbetsplatser och i samhället i stort utan att bli behäftade med andra åsikter än just dessa. Det är vad Pride borde handla om och det är demokrati. Alla är lika värda!”

Personligen är jag en Hippie. Rakt igenom och ända in i märgen. Jag bryr mig om miljön, jag bryr mig om djuren, jag bryr mig om medmänniskan och jag vill aktivt verka för att alla ska ha det minst lika bra som jag själv, eller bättre. Jag vet, detta räknas av många som obegripligt ”flum”, men det skiter jag i för jag bara är sån. En Hippie alltså. Därför är det med en viss irriterad förvåning som jag finner att jag håller med Widegren angående försvarsmaktens medverkan i Prideparaden.

I en bättre värld skulle inte försvarsmakten behövas och svärd (samt tyngre artilleri) kunde smidas till plogar i mänsklighetens tjänst men som situationen nu ser ut bedrivs krig och det begås övergrepp på civilbefolkningen i länder världen över. Därför tycker jag det är stort att i landet Sverige kan bögar och flator gå skuldra vid skuldra med militären utan rädsla för kränkningar och våld. Jag tycker det är stort att i landet Sverige kan tjänstgörande personal i Försvarsmakten gå i Prideparaden som stolta HBTQ-personer och som värdiga medborgare. DETTA ska vi fira och inte undergräva.

Jag förstår var nätverket Ofog kommer ifrån, men man bör inte kasta ut babyn med badvattnet. Vi har en unik situation i Sverige med en historiskt sett omatchad frihet där minoriteter i allt större utsträckning skyddas av lagen. Vi ska värna detta och bygga vidare för större förståelse och djupare medkänsla inför framtiden och då är det inte rätt väg att gå att utestänga de som stolt står upp för sig själva i en organisation som traditionellt

”[Byggt] på föreställningar om maskulinitet som kraftfull och agressiv och femininitet som ödmjuk och passiv vilket reproducerar rådande normer om kön som försvårar för hbtq-personer att leva öppna och fria liv.” – Ofog, Aftonbladet 24/7

Prideparaden har blivit skälld för att vara ett snuskjippo eller en ytlig exposé av homovärldens stereotyper. De som åtnjuter det skydd och den relativa friktionsfrihet som det innebär att leva på insidan av normen kan inte förstå det utanförskap och den rädsla som många HBTQ-personer tvingats utstå både under sin uppväxt och vidare som vuxna. Prideparaden innebär att de som tvingats leva på damm och smulor i mörka garderober under långa tider nu får komma ut och andas frisk luft. Självklart blir detta en närmast extatisk högtidsstund för de många som under lång tid förnekats den grundläggande rättigheten att få vara sig själva.

Oavsett vad man tycker om Pride, oavsett om man är homo eller strejt eller tant eller fjant så kan man kanske åtminstone glädja sig över att vi lever i ett land som är så fantastiskt fritt och gott att medborgarna kan ställa till med dylika spektakel utan risk för repressalier. Prideparaden är en karneval, en gränsöverskridande, normsprängande konfetti-bomb av färg, form och lek. Så alla Svenskar: oavsett ursprungsland eller politisk ideologi, passa på att njuta av leken under några dagar för ni kommer att få tillräckligt av grå vardag under resten av året.

Frej von Fräähsen

följ mig på twitter

© 2018

Tema av Anders NorenUpp ↑

error: Content is protected !!