Etikett: Kristdemokraterna

Tuve Skånberg och tystnaden

För några dagar sedan publicerade tidningen Dagen en artikel skriven av tre riksdagsledamöter (KD) och två medicinskt skolade personer. Artikeln uttryckte kritik gentemot vår nuvarande policy att INTE tvångssterilisera transsexuella. Prinsesspartiet skrev ett inägg för att belysa det orimliga i att riksdagsledamöterna (Et epigoner) ägnar sig åt sådant oreflekterat beteende.

Min vana trogen spanade jag in de här personernas övriga nät-närvaro för att göra mig en bild av deras politik, temperament och eventuella talanger. Jag sprang in i Tuve Skånbergs blogg och postade där en kritisk kommentar med hänvisning till Prinsesspartiet. Jag var kanske naiv som trodde att en folkvald person i ett demokratiskt land skulle publicera offentlig kritik och inte bara medhållarna. Tuve Skånberg: Jag är besviken över din feghet och ohederlighet. Jag välkomnar (nej, inte välkomnar – jag kräver), som representant för det folk som gav dig jobbet i riksdagen, en skyndsam förklaring till bakgrunden till artikeln samt varför du inte bemöter kritik. Jag är förfärad över att vi har företrädare i landets främsta beslutsfattande organ som vill tvångssterilisera befolkningen!

Tuve Skånberg hör bön?

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg

Makten och det tredje könet

Några Kristdemokrater har laddat puffrorna och skjuter skarpt! Åtminstone är pennorna skarpare än intellektet hos de fem artikelförfattare som skrev under texten som publicerades i tidningen Dagen....

Författarna vänder sig emot att ett ”tredje kön” skulle införas i lagtexterna, gällande de som väljer (efter utförd könskorrigering) att behålla de ursprungliga barnalstrande könsdelarna som vi vanligtvis inte förknippar med motsatta könet. Författarna menar att det saknas ”goda skäl” att införa denna utökning i lagtexten.

Man/hen/ en menar vidare att det är rimligt att ”personer som lider av diagnosen könsidentitetsstörning” bör avkrävas att en ”kvinnlig könstillhörighet inte har manliga könskörtlar och tvärtom”. I själva verket menar dessa debattörer att det är rimligt att könsöverskridare saknar alla former av könskörtlar eftersom det inte är önskvärt att de ska kunna fortplanta sig. Detta helt i enlighet med en artikel jag skrev tidigare och som belyser de ”normalas” primitiva oro över mittemellan-tillstånd. Könsöverskridaren är en ”instabil kropp”, som inte så lätt låter sig klassificeras eller definieras. Man känner alltså en viss nervositet över att dessa porösa membran på samhällskroppen ska inbjuda farliga och kaotiska influenser och därför måste alla sådana kroppar kontrolleras och tämjas och reduceras till ofarliga (och steriliserade) objekt i det mänskliga kuriosakabinettet. Med andra ord, freaksen ska inte kunna reproducera.

Vidare menar de (artikelförfattarna) att det är onödigt att införa ett sådant lagförslag då endast en man av 500 opererade personer sedan 1972 har valt att behålla sina könsdelar. Kvinnor nämns, som vanligt, över huvud taget inte. Om en enda person har valt att behålla sina tidigare könsdelar, så vad är problemet?

Jag vill ta chansen att påpeka en sak: It’s a mans world, och det är en fördel för de som vill korrigera sina kön från man till kvinna. Det finns mer forskning och bättre utvecklade metoder. Människor som vill korrigera till manliga attribut väljer ibland att avvakta just med att göra plastikingrepp för att ändra utseende/ form på sina yttre könsdelar. Detta eftersom resultatet inte alltid blir så lyckat och man då kanske väljer att vänta till dess metoderna blivit bättre och ger bättre resultat.

”Vad gäller de eventuella barn som skulle födas och växa under dessa omständigheter finns allvarliga frågetecken kring hur ett sådant barn skulle kunna relatera till både sin förälder och sin egen könstillhörighet.” Barn är fantastiska varelser. Öppna, kärleksfulla och nyfikna. Jag tror att de som riskerar förvirring och svårigheter att relatera till medmänniskan efter genomförd korrigering är artikelförfattarna.

Slutligen signerar fem personer texten:
Tuve Skånberg,
riksdagsledamot (KD)

Annelie Enochson,
riksdagsledamot (KD)

Lars Gustafsson,
riksdagsledamot (KD)

Bengt Malmgren,
överläkare psykiatri

Anna Aronsson,
barnläkare

Jag ställer mig frågan. VAD TUSAN VET EN RIKSDAGSLEDAMOT om de här sakerna? Överläkare och barnläkare kan jag hysa en viss tilltro till men riksdagsledamöter behöver egentligen inte ha någon vidare kunskap i några som helst ämnen. Jag är nyfiken på vad som gör dessa tre trovärdiga i frågan. Dessutom ligger det dem i fatet att de företräder ett riksdagsparti som ju baserar sin värdegrund på TRO  – en av de minst förtroendeingivande karakteristika man kan tänka sig hos en makthavare. Jag vill att våra politiker ska ha en informerad åsikt, inte att de har en magkänsla av att deras favoritreligion har rätt. Undertecknarna är inte ens hederliga nog att erkänna i texten att det är könsöverskridarnas avvikelse ifrån den egna Bibliska världsbilden som är den djupare orsaken till uppropet. Jag välkomnar lite information om skribenternas bakgrund och (eventuella) tidigare yrkeserfarenheter. Kanske något som visar på hur just de är lämpade att ha en åsikt i frågan.

Slutsats: Personligen skiter jag i vilka könsdelar andra människor har. Jag kommer med all sannolikhet aldrig att bjudas in för att inspektera dem närmre ändå. Personligen är jag bekväm med att vara (någon sorts) biologisk man men har jag rätt att inskränka andras rättigheter att fullt ut fira sin egen sanning och sitt eget liv? Nej. Varje människa har själv suverän rätt till sin kropp och sitt tankegods och det ankommer inte på någon annan att inskränka hens rätt att vara sig själv. Såklart så länge det inte sker på bekostnad av någon annan. Denna någon skulle, enligt författarna, kunna vara ett barn. Ja Tuve, Anneli, Lars, Bengt och Anna: NI och ERA barn kommer göra livet surt för dessa små änglar som skulle kunna vara könsöverskridarnas livsfrukt. Ni och era åsikter bär skulden till mycket hat, utanförskap och sorg. Jag undrar om ni tänker ta ert ansvar?

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg

SD tuffar vidare….

Rekordökning för SD trots senaste tidens skandaler bevisar bara hur illa det är ställt med Svenskarnas moral och intelligens. Om folket tycker det är okej med representanter som lever rövare på fyllan, som slåss och skriker på öppen gata och som dessutom, enligt god praxis, dokumenterar allt.. ..”ja då vill jag inte längre va´ med” (för att citera en Schlagerlåt från svunnen tid).

Om SD är den onde tvillingen så backar den mer tillrättalagda av politikens Enfants Terribles – KD. Dessa två partier har väl en mer eller mindre gemensam väljarbas så  om den ena försvinner så håller den andra fanan högt.

Ett lustigt sammanträffande:
På Aftonbladets sida, där artikeln återfinns, kan man också hitta den här reklamen:
Skärmavbild 2012-12-05 kl. 09.52.14Tycker det passar bra i sammanhanget…..

På återseende i snöblindheten
Frej von Fräähsen

följ mig på twitter
följ Prinsesspartiet på fejjan

Skolböcker är Vänsterpropaganda!! (?)

Detta tycker i alla fall Malin Appelgren (KD) i en debattartikel i dagens Aftonbladet.

Skribenten öppnar barnens skolbok i Samhällskunskap och blir provocerad när den säger sådana hutlösa saker som att privatvården sparar pengar  åt samhället  ”[genom att] det då kan bli billigare än när den offentliga sektorn driver den” eftersom de vill ”utföra sina uppdrag så billigt som möjligt eftersom de drivs för att skapa vinster”, vilket medför att de driver verksamheten med ”så få anställda som möjligt”.

Jag kanske är mer cynisk än KD eftersom jag aktivt misstror kapitalismen som idé. Malin & Entourage verkar tro att dessa privata aktörer kommer göra sitt yttersta för att säkerställa en god kvalitet som vilar på omsorgen om medmänniskan. Tillåt mig ge uttryck för en mild skepsis: BAH!

Kalla mig gärna kommunist men jag tycker att kapitalismen är implicit av ondo, inte för att människorna som driver alla företag är onda eller giriga eller själviska men eftersom denna idé om ständig tillväxt – mer avkastning/ mindre utgifter självklart inte är hållbar. Någon, någonstans (helst någon annan än man själv) kommer bli lidande i ekvationen. Det är inte Rocket Science…

Kalla mig gärna korkad, men jag förstår inte Malins & meningsfränders åsikt att ”kvaliteten kan förbättras och säkras” genom privatiseringar. Jag förstår inte heller att ”valmöjligheter” kan upphöjas till den Heliga Graal som det blivit fråga om. Valmöjligheter för vem? De rika? Vem ska betala kalaset? Var tags pengarna till företagens vinster/löner etc? Jag förstår inte hur det kan gynna medborgarna mer med valmöjligheter av dyrare (och bättre) alternativ, än det skulle gynna dem att satsa på en bra offentlig vård? Kanske Malin Appelgren kan ta sig tiden att förklara för en lite smådum gammal dansare som jag?

Vidare säger då Malin (den röda markeringen är min) :

Mitt och Kristdemokraternas ställningstagande för att privata, vinstdrivande alternativ inte bara ska tillåtas, utan även uppmuntras inom vården, skolan och omsorgen, grundas på att vi vill få mer – inte mindre – för varje skattekrona. Vi vill också ge eleverna, patienterna och de omvårdades – liksom lärarna, sjuksyrrorna och vårdbiträdena – ett större inflytande över sin egen situation. Vi vill se en välfärd där olika alternativ konkurrerar med kvalitet och där både du och jag har det slutliga inflytandet över vilka vi vill välja (och välja bort).

Den grova nidbild av privata företag och förnekandet av valfrihet som en viktig drivkraft bakom upphandlingar och privatiseringar ger knappast våra skolbarn ett rimligt och nyanserat förhållningssätt till frågan.

Det är just detta ”få mer – inte mindre” som jag har svårt att förstå. Snälla Malin kan du inte ta dig tid, under en kaffepaus , att svara på hur detta skulle gå till i ett ekonomiskt maskineri som bygger på vinster?
Frej von Fräähsen

följ mig på twitter
följ Prinsesspartiet på fejjan

© 2018

Tema av Anders NorenUpp ↑

error: Content is protected !!